tuhantuan

                            per                           tjinta                           anke                           lahir                           anke                           mati                           anke                       Continue reading “tuhantuan”

Sestina na na*

aku malas ngomong tentang pertjintaanperut djadi mual serasa sedang menunggu kelahiranaku lebih senang batja koran dan menjimak berita tentang kematianmungkin itu tjuma salah satu tjaraku melupakan kesepianseperti pagi2 aku menunggu terbitnja mataharidan tidak melihat di kaki langit sana masih ada bulan tapi mémang siapa pula jg masih peduli pada bulankecuali penjair2 tengik jg tak bosan2Continue reading “Sestina na na*”